CERCETAREA PREȚULUI

Preț, poziționare și prețul optim, influența prețul asupra cereri

 

Obiective de cercetare:

  • Alegerea unei politici de preț
  • Determinarea celei mai bune poziționări/li>
  • Determinarea prețului optim
  • Măsurarea influenței prețului asupra cereri